Čo vyrábame

V našej firme vyrábame všetky druhy drevených násad. Sú to najmä drevené násady do lopát, krompáčov, hrablí, zmetákov, sekier a iných zahradníckych a stavebných náradi.

Pracovný postup pri výrobe drevených násad je zložitý. Výrobný proces sa začína výberom a kúpou vhodnej bukovej guľatiny, ktorá musí spĺňať vysoké nároky a požiadavky pre naše kvalitné výrobky. Nasleduje procez rezu, ktorý uskutočňujeme na vlastnej pásovej píle. Guľatina sa v prvej fáze poreže na fošne a následne na hranolky.

Po naformovaní guľatiny prichádza na rad proces sušenia v sušičkách, ktoré sa nachádzajú v jednej z našich hál. Hranolky potom sústružíme a brúsime na moderných talianskych frézach a brúskach, ktoré spĺňaju európske normy a štandardy. Poslednou fázou, pred tým ako sa drevené násady dostanú k zákazníkovi, je proces balenia a označenia drevených násad nálepkami s EAN kódmi. Hotové drevené násady potom vlastnými nákladnými autami doručujeme k odberateľom.

  • Naše výrobky vyvážame po celom Slovensku, Česku, Poľsku, Maďarsku, Nemecku a prostredníctvom našich odberateľov do ďalších štátov EU.
Čo vyrábame
Čo vyrábame
Čo vyrábame
Čo vyrábame
Čo vyrábame
Čo vyrábame
Čo vyrábame